شرح بازیها:

Ninja Blocker
بازی کن
شرح: این بازی ساده اما اعتیاد آور، اکشن و سرگرم کننده است. روی صفحه ضربه بزنید تا بپرید، به چپ و راست ضربه بزنید تا صورت نینجا پرتاب شود و امتیاز بگیرید.

You May Also Like

Color Match
Laser Adventures
Ball Physic Game