شرح بازیها:

Rock Paper Scissor
بازی کن
شرح: این بازی از آن دسته بازیهایی است که هرقدر شما برنده شوید طرف مقابل بازنده می شود، معمولا دونفره است که در آن هر بازیکنی به صورت همزمان یکی از سه شکل را تشکیل می دهد.

You May Also Like

Bottle Blast
Doodle God
Ball Physic Game