شرح بازیها:

Jewels Match
بازی کن
شرح: در این بازی جذاب و یکسان سازی، سنگهای قیمتی زیبا و رنگارنگ را در یک ردیف قرار دهید و آنها را در جعبه های محکم طلایی خود بشکنید.

You May Also Like

Fast
Duet
Alien Galaxy War