شرح بازیها:

Bottle Blast
بازی کن
شرح: یک بازی ساده و سرگرم کننده از انفجار بطری ها. هدف این بازی انفجار تمام بطری ها پیش از به اتمام رسیدن زمان است.

You May Also Like

Doodle God
Bottle Blast
Ball Physic Game